Tag: Brexit

Iaith a Brecsit

March 24, 2018 0 Comments
Iaith a Brecsit

Er Mehefin 2016 mae llawer o bobl yn cynnig llawer o resymau er mwyn ceisio esbonio pam dewisodd mwyafrif o bleidleiswyr Prydeinig i adael yr Undeb Ewropeaidd.  Rhesymau economaidd – yr awydd i gadw swyddi a chodi cyflogau, i sicrhau masnachu rhwyddach gyda gweddill y byd, i wario rhagor ar y gwasanaeth iechyd.  Rhesymau gwleidyddol […]

Continue Reading »

Wales and Brexit, by Emyr Lewis

March 17, 2018 1 Comment
Wales and Brexit, by Emyr Lewis

In this guest blog the lawyer and poet Emyr Lewis considers some of the complex questions, constitutional and legal, economic and cultural, that arise for Wales from the UK’s decision to leave the European Union.  The text was originally given on 8 March 2018 in Swansea University as the Royal Institution of South Wales’s St […]

Continue Reading »

Dillad dychmygol Brexit

October 20, 2017 0 Comments
Dillad dychmygol Brexit

Yn y stori draddodiadol a addaswyd gan Hans Christian Andersen yn 1837, mae pawb yn y ddinas yn llygadrythu ar ddillad newydd yr Ymerawdwr – y gair yw eu bod  yn anweledig ond i bobl dwp – nes bod bachgen bach yn dod sy’n ddigon diniwed ac eofn i ebychu, ‘Ond does dim dillad amdano!’ […]

Continue Reading »

The debate about Mytilene: a short footnote on Brexit

July 16, 2016 2 Comments
The debate about Mytilene: a short footnote on Brexit

In 428 BC, three years into the Peloponnesian War between Athens and Sparta and their respective allies, the city of Mytilene on the Aegean island of Lesbos decides to secede from the Athenian empire. The oligarchic rulers of Mytilene fear that what independence they still have – unlike other states they had retained their navy […]

Continue Reading »

Brexit: a Martian sends a postcard home

March 7, 2016 3 Comments
Brexit: a Martian sends a postcard home

My dearest brothers and sisters, It is two years since you did me the honour of despatching me on a voyage across the solar seas to inspect what the Britons call their ‘mother of parliaments’. I must own that, reviewing my previous report to you, I cannot absolve myself of an embarrassing naïveté about this […]

Continue Reading »