Tag: Emyr Lewis

Iaith a Brecsit

March 24, 2018 0 Comments
Iaith a Brecsit

Er Mehefin 2016 mae llawer o bobl yn cynnig llawer o resymau er mwyn ceisio esbonio pam dewisodd mwyafrif o bleidleiswyr Prydeinig i adael yr Undeb Ewropeaidd.  Rhesymau economaidd – yr awydd i gadw swyddi a chodi cyflogau, i sicrhau masnachu rhwyddach gyda gweddill y byd, i wario rhagor ar y gwasanaeth iechyd.  Rhesymau gwleidyddol […]

Continue Reading »

Wales and Brexit, by Emyr Lewis

March 17, 2018 1 Comment
Wales and Brexit, by Emyr Lewis

In this guest blog the lawyer and poet Emyr Lewis considers some of the complex questions, constitutional and legal, economic and cultural, that arise for Wales from the UK’s decision to leave the European Union.  The text was originally given on 8 March 2018 in Swansea University as the Royal Institution of South Wales’s St […]

Continue Reading »