Tag: Cadair Idris

John Sell Cotman in Wales

August 14, 2014 16 Comments
John Sell Cotman in Wales

  There are a few great British artists we remember not for their continuous work over a lifetime, but for a short period of brilliant achievement in an otherwise (apparently) ordinary career. Two well-known examples are Samuel Palmer, in the case of the ‘visionary’ works painted during the early years of his stay in Shoreham, […]

Continue Reading »

Tri rhyfeddod Cymru

June 24, 2013 0 Comments
Tri rhyfeddod Cymru

Ychydig wythnosau yn ôl daeth gwahoddiad i siarad ar Radio Wales am dri agwedd ar Gymru sydd â lle arbennig yn fy mywyd: tri rhyfeddod Cymru. I wneud pethau’n waeth doedd bron dim terfynau ar ystyr y gair ‘rhyfeddod’: gallai fod yn lle, yn berson, yn ddigwyddiad, neu unrhyw beth arall. Panig yw’r ymateb cyntaf […]

Continue Reading »