Tag: Cadair Idris

Richard Wilson on Cadair Idris

August 17, 2019 2 Comments
Richard Wilson on Cadair Idris

Last week I made my annual pilgrimage to Cadair Idris, which my father-in-law introduced me to as the best mountain walk in Wales, sometime in the late 1970s or early 1980s.  As usual I started from Minffordd.  After reaching Llyn Cau I circled clockwise round Craig Cau, Pen-y-gadair and Mynydd Moel.  Early cloud lifted from […]

Continue Reading »

Y Llwybr Madyn, 30 mlynedd ymlaen

August 12, 2017 0 Comments
Y Llwybr Madyn, 30 mlynedd ymlaen

Y tro hwn, y syniad oedd cyrraedd copa Cadair trwy ddilyn y Llwybr Madyn.  (Angen arna i edrych yn y geiriadur i weld bod ‘madyn’ yn hen air am lwynog neu gadno – y ‘Fox’s Path’ yw’r fersiwn Saesneg.) Dewis hollol naturiol oedd hwn, a hynny am ddau reswm.  Arhosais i’r noson gynt mewn B&B […]

Continue Reading »

A curious traveller in north Wales

August 20, 2016 0 Comments
A curious traveller in north Wales

There’s an excellent collaborative research project in train at the moment, led by Bangor University, called European travellers to Wales.  Its workers are busy unearthing accounts by tourists – writers and artists – from the Continent who visited Europe between 1750 and 2010.  At the same time another project, Curious travellers: Thomas Pennant and the […]

Continue Reading »

Cadair Idris eto

September 27, 2015 2 Comments
Cadair Idris eto

A wnelo rhai o’m hoff brofiadau o deithio yng Nghymru â Chadair Idris. Ar yr hen ffordd Rufeinig o Domen y Mur tua’r de, does dim golygfa fwy gwefreiddiol na gweld mur hir, mawreddog y mynydd yn y pellter, yn sgleinio’n oren a llwyd yn yr haul isel ar noson glir o haf. Eto, wn […]

Continue Reading »

John Sell Cotman in Wales

August 14, 2014 14 Comments
John Sell Cotman in Wales

  There are a few great British artists we remember not for their continuous work over a lifetime, but for a short period of brilliant achievement in an otherwise (apparently) ordinary career. Two well-known examples are Samuel Palmer, in the case of the ‘visionary’ works painted during the early years of his stay in Shoreham, […]

Continue Reading »

Tri rhyfeddod Cymru

June 24, 2013 0 Comments
Tri rhyfeddod Cymru

Ychydig wythnosau yn ôl daeth gwahoddiad i siarad ar Radio Wales am dri agwedd ar Gymru sydd â lle arbennig yn fy mywyd: tri rhyfeddod Cymru. I wneud pethau’n waeth doedd bron dim terfynau ar ystyr y gair ‘rhyfeddod’: gallai fod yn lle, yn berson, yn ddigwyddiad, neu unrhyw beth arall. Panig yw’r ymateb cyntaf […]

Continue Reading »