cymraeg

Tro ar fyd: ‘Trothwy’, gan Iwan Rhys

June 28, 2024 0 Comments
Tro ar fyd: ‘Trothwy’, gan Iwan Rhys

Un o’r llyfrau ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni yw cyfrol fach anarferol gan Iwan Rhys, sy’n dwyn y teitl Trothwy.  Wn i ddim a fydd ganddo obaith o gipio’r brif wobr.  Os yw’r beirniaid yn chwilio am gyffro ac antur, efallai ddim.  Ond yn ei ffordd dawel, gywrain mae Trothwy yn gadael argraff […]

Continue Reading »

Ar y Ffordd Ddu

May 31, 2024 0 Comments
Ar y Ffordd Ddu

Nôl yn Nolgellau am ddeuddydd o gerdded ar Gader Idris.  Ond mae ’na broblem.  Er bod diwedd mis Mai, ar gyfartaledd, yn un o’r cyfnodau sychaf yn y flwyddyn, dyw hi ddim yn dilyn na fydd hi’n bwrw glaw o gwbl.  Ac eleni, wrth gwrs, yw Blwyddyn y Glaw, a dyma ni yn nesáu at […]

Continue Reading »

Gweledigaeth mewn 4,525 o ddarnau

May 17, 2024 2 Comments
Gweledigaeth mewn 4,525 o ddarnau

Yr wythnos ddiwethaf cawson ni’r anrhydedd o gyfarfod ag un o drysorau mawr Cymru.  Enw traddodiadol y campwaith hwn yw Cwilt Teiliwr Wrecsam – er nad yw’n gwilt yn dechnegol, ond clytwaith, ac er bod y geiriau ‘teiliwr Wrecsam’ yn tueddu i guddio enw ei wneuthurwr, James Williams, 8 College Street yn y dref honno. […]

Continue Reading »

Pwy oedd Llywelyn ap Gwynn?

April 19, 2024 0 Comments
Pwy oedd Llywelyn ap Gwynn?

Dechrau’r stori hon yw llyfr.  Llyfr o’r enw Rambles and walking tours around the Cambrian coast, gan Hugh E. Page.  Mae’n perthyn i genre o deithlyfrau oedd yn boblogaidd yn y cyfnod rhwng y ddau ryfel byd, pan oedd marchnad barod i lyfrau o deithiau cerdded a gychwynnai o orsafoedd trenau.  Y cyhoeddwr oedd y […]

Continue Reading »

Aberystwyth yn 1863

April 5, 2024 0 Comments
Aberystwyth yn 1863

Roedd oes newydd yn ddechrau gwawrio i dref Aberystwyth yn 1863.  Ym mis Awst y flwyddyn ganlynol cyrhaeddodd y rheilffordd o’r Amwythig, ac agorwyd yr orsaf drenau.  Bron ar unwaith daeth hi’n bosib i bobl deithio i’r dref yn hawdd, yn arbennig i hala eu gwyliau haf yn yr ardal.  Yn 1864 dechreuodd Thomas Savin […]

Continue Reading »

Y llyn a ddiflannodd

February 23, 2024 0 Comments
Y llyn a ddiflannodd

Rydyn ni’n hen gyfarwydd yng Nghymru â’r arfer o greu llynnoedd newydd.  Cronfeydd dŵr yw’r rhan fwyaf ohonyn nhw, wrth gwrs.  Mae eu henwau – Efyrnwy, Clywedog, Elan, Claerwen, Brianne, Tryweryn – yn niferus, ac yn atseinio’n alarus trwy’r degawdau, ynghyd â geiriau cysylltiedig: boddi cymoedd, symud cymunedau, codi argaeau concrit.  Ond mae hanes arall […]

Continue Reading »

Celf gyfoes, heb gartref yng Nghymru

November 17, 2023 2 Comments
Celf gyfoes, heb gartref yng Nghymru

Arddangosfa eithriadol sy’n llenwi Oriel Gregynog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar hyn o bryd.  Ei theitl yw ‘Cyfoes’, a’i hamcan yw dangos rhai i’r gweithiau celf – peintiadau a ffotograffau gan amlaf – y mae’r Llyfrgell wedi’u casglu yn ystod y degawdau diwethaf. Mae gwedd y sioe yn drawiadol.  Does dim gormod o weithiau, ac […]

Continue Reading »

Cymru ar goll yn ‘Union’

October 21, 2023 1 Comment
Cymru ar goll yn ‘Union’

Bûm yn gwylio cyfres ddiwethaf David Olusoga at BBC2, Union, a wnaed ar y cyd â’r Brifysgol Agored.  Rhaid dweud bod y cymhelliad y tu ôl i’r cynllun pedair rhaglen yn un i’w ganmol: i esbonio sut y daeth y ‘Deyrnas Unedig’ i fod, a sut datblygodd y syniad, a’r realiti, dros y canrifoedd.  Y […]

Continue Reading »

Amddiffyn y rhestr fwced

September 8, 2023 1 Comment
Amddiffyn y rhestr fwced

Rhyw wythnos yn ôl, ar y rhaglen radio A Point of View, clywais i’r llais digamsyniol – a’r acen ddiog, lusg – o’r nofelydd Will Self.  Yn ei ddarn ymosododd yn chwyrn ar y bobl rheini sy’n cadw ‘rhestrau bwced’ o’u dyheadau i brofi pethau sylweddol, neu ymweld â lleoedd arwyddocaol, cyn eu bod yn […]

Continue Reading »

Ar hunangofiannau

August 4, 2023 2 Comments
Ar hunangofiannau

Y dydd o’r blaen ces i lyfr ar fenthyg gan gyfaill, sef hunangofiant newydd yn Saesneg gan un o hoelion wyth y byd Cymreig cyhoeddus – cyfrol drwchus, gyda dros bedwar cant o dudalennau, a phrint mân.  Mae’r llyfr yn dal i orwedd ar y ford yn y cyntedd; dwi heb ddarllen mwy nag un […]

Continue Reading »