politics

Dido Harding: a failed state in microcosm

May 30, 2020 55 Comments
Dido Harding: a failed state in microcosm

I thought I recognised the name Dido Harding, when her name popped up on the news recently.  After all, Dido isn’t the commonest of names.  There’s Dido, the excellent singer, and Dido Twite, the heroine of Black hearts in Battersea and other stories by Joan Aiken.  And, of course, the original, wonderful and tragic Dido, […]

Continue Reading »

Covid-19: pam mae Prydain mor drychinebus?

May 8, 2020 0 Comments
Covid-19: pam mae Prydain mor drychinebus?

Erbyn hyn mae’n amlwg fod Prydain yn dioddef o’r pla yn waeth nag unrhyw wlad yn Ewrop.  Amlwg hefyd mai esgeulustod llywodraeth y DU yw un o’r prif resymau.  Ei methiant i ymateb i’r firws yn brydlon.  Ei methiant i ddarparu offer ar gyfer unedau triniaeth ddwys, a dillad i warchod pawb oedd mewn cyswllt […]

Continue Reading »

Circles of light

April 18, 2020 0 Comments
Circles of light

A virus, the Oxford English Dictionary tells us, is ‘an infectious, often pathogenic agent or biological entity … able to function only within the living cells of a host animal, plant, or microorganism’.  It’s a dark and invisible thing, that threatens suffering and destruction.  William Blake knew about the terrors it would bring: O Rose […]

Continue Reading »

Ar ôl Covid-19: beth?

April 3, 2020 0 Comments
Ar ôl Covid-19: beth?

Dyw’r firws ddim eto wedi cyrraedd ei anterth.  Ond eisoes mae llawer o sylwebwyr yn edrych ymlaen at y cyfnod ôl-Govid-19 ac yn gofyn y cwestiwn, a fydd pethau’n hollol newydd, yn ein bywyd cyhoeddus, ar ôl i’r afiechyd gilio, neu, a fydd popeth yn dychwelyd i’r patrymau a fu?  Mae’n gwestiwn da. Y man […]

Continue Reading »

In defence of permanent institutions

February 14, 2020 1 Comment
In defence of permanent institutions

It’s a truism to say that the destruction of trust is at the heart of societal decline.  We’ve known for a long time that politicians come bottom, or close of bottom, in league tables of professions in whom the public has confidence.  It’s no surprise to find that, since the financial meltdown of 2008, bankers […]

Continue Reading »

On Winchester College

November 29, 2019 0 Comments
On Winchester College

At the weekend we crossed the border to stay with friends in Winchester for a couple of days.  Winchester has a good claim to be called the heart of England.  It was the capital of Alfred the Great, and remained a capital city of some sort until London usurped its title at the end of […]

Continue Reading »

Cymru fydd: ysbryd newydd ar droed?

August 10, 2019 0 Comments
Cymru fydd: ysbryd newydd ar droed?

Yn ôl arolwg barn a gyhoeddwyd ddydd Llun diwethaf mae mwyafrif o bobl yr Alban bellach yn cefnogi ail refferendwm ar annibyniaeth i’w gwlad.  Prin fod y newyddion hyn yn syndod.  Ers sbel mae’r nifer sydd o blaid torri’n rhydd o San Steffan yn cynyddu’n raddol, a’r gred gyffredinol oedd bod ‘etholiad’ Boris Johnson yn […]

Continue Reading »

What happens when a politician lies?

August 2, 2019 0 Comments
What happens when a politician lies?

A few years ago, the answer to that question would have been obvious.  If the lie came to light, and was serious enough, he or she would have been in grave trouble – and might even have had to resign.  Today the answer would be – precisely nothing.  This is so common that almost nobody […]

Continue Reading »

Yn erbyn Sioe Awyr Abertawe

July 5, 2019 0 Comments
Yn erbyn Sioe Awyr Abertawe

Dros y Sul yma daw sŵn byddarol i’r awyr uwchben Bae Abertawe.  Yn ôl trefnwyr y Sioe Awyr, Cyngor Abertawe, ‘bydd perfformiadau erobatig trawiadol ac awyrennau hen a chyfoes unwaith eto’n gwefreiddio cannoedd ar filoedd o ymwelwyr’.  Y disgwyl yw y bydd dros 250,000 o bobl yn bresennol.  Honnir y bydd y Sioe yn dod […]

Continue Reading »

A farrago from Mr Farage

June 22, 2019 0 Comments
A farrago from Mr Farage

Another interesting printed document has come, uninvited, through our letterbox.  It’s an A3 sheet, printed in colour and folded once.  Its publisher is an organisation calling itself the EFDD Group in the European Parliament.  EFDD, we’re told, stands for ‘Europe of Freedom and Direct Democracy’.  In the bottom right-hand corner of page 4 is a […]

Continue Reading »