Tag: afon Tywi

Y Garn Goch

February 27, 2017 0 Comments
Y Garn Goch

Bûm yna am y tro cyntaf rhywbryd tua diwedd y 1970au.  Cofiaf ddilyn y lôn gul, droellog o wastatir afon Tywi, i fyny’r rhiw o bentref Bethlehem, cyn parcio’r car ar droed y llwybr.  Cofiaf hefyd y waliau cerrig sychion yn amgylchynu’r ddau fryn, yn ddiamddiffyn i’r gwyntoedd o’r gorllewin – neu’n waeth, gwyntoedd dwyreiniol […]

Continue Reading »

Wales Coast Path, day 22: Ferryside to Carmarthen

March 28, 2015 2 Comments
Wales Coast Path, day 22: Ferryside to Carmarthen

We join J. at Swansea station, on the two-carriage train to Carmarthen. A British Transport Police officer paces our carriage. Maybe coastal walkers, with their clumpy boots and aggressive waterproofs, rank only just below Cardiff City fans on the BTP Travelling Troublemakers Index. But we reach Ferryside, a request stop, without challenge. It’s a cool, […]

Continue Reading »