libraries & archives

In praise of indexes

November 3, 2023 0 Comments
In praise of indexes

These days librarians belong to a much-diminished profession (they’re not the only ones).  But once you’ve become a librarian there are some things that stay with you for good.  Among them is a commitment to the ideas of the collective provision of goods – as in ‘things that do good to people’ – and the […]

Continue Reading »

R.J. Derfel ar lyfrgelloedd

July 29, 2022 0 Comments
R.J. Derfel ar lyfrgelloedd

Cofir R.J. Derfel heddiw yn bennaf fel y dyn a fathodd y term ‘Brad y Llyfrau Gleision’, teitl ei ddrama a gyhoeddwyd yn 1854, saith mlynedd ar ôl yr adroddiad drwg-enwog gan y llywodraeth ar gyflwr addysg yng Nghymru.  Ond dylen ni ei gofio hefyd fel un o’r rhai cynharaf i ysgrifennu am sosialaeth trwy […]

Continue Reading »

Carnegie libraries in Wales

September 18, 2021 3 Comments
Carnegie libraries in Wales

Alfred Zimmern, the classicist and first professor of international politics in Aberystwyth (and the world) is now largely forgotten, except for one striking phrase he coined, ‘American Wales’.  He was referring to the explosive industrialisation of south Wales in the second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth, which produced an […]

Continue Reading »

Anorffenedig

September 5, 2020 0 Comments
Anorffenedig

Bu farw Edward Lhuyd, un o’r ysgolheigion Cymreig mwyaf, yn ei ystafell yn Amgueddfa’r Ashmolean, Rhydychen ar 30 Mehefin 1709, yn 49 mlwydd oed. Pedair ar ddeg o flynyddoedd cyn hynny, yn 1695, argraffodd e gynllun uchelgeisiol iawn i baratoi a chyhoeddi llyfr mawr, amlgyfrolog, amlddisgyblaethol.  Teitl y cynllun oedd A design of a British […]

Continue Reading »

John Ballinger

August 31, 2020 3 Comments
John Ballinger

There’s something faintly ridiculous about the phrase ‘librarian as hero’. But just occasionally librarians come along who, if not exactly heroic, at least have the capacity to astonish their successors with the number and breadth of their achievements. John Ballinger (1860-1933) was one such example. Ballinger was the Librarian of the Cardiff Free Library1 and […]

Continue Reading »

Darllen: a oes argyfwng?

March 7, 2020 0 Comments
Darllen: a oes argyfwng?

Ar 7 Mawrth dathlon ni Ddiwrnod y Llyfr unwaith eto, gyda digwyddiadau mawr mewn ysgolion, siopau llyfrau a  llyfrgelloedd.  Ond ar drothwy’r ŵyl, cyhoeddodd y National Literacy Trust (NLT) adroddiad brawychus sy’n dangos bod darllen er pleser wedi dirywio yn sylweddol unwaith eto yn y DU. Dim ond 25.8% o blant a phobl ifanc (oedran […]

Continue Reading »

A new Public Libraries Act for Wales

February 8, 2019 4 Comments
A new Public Libraries Act for Wales

One of the saddest features of our age is the rapid decline of the public library.  What was once a crucial and heavily used part of local public provision has become, with some exceptions, a starved, neglected and run-down service. According to the latest CIPFA statistics for the UK, spending on public libraries dropped again, […]

Continue Reading »

In search of 100 objects

September 30, 2018 1 Comment
In search of 100 objects

September 2018 has turned out to be a month of personal endings. Three weeks ago, after five and a half years of sporadic legwork, we finished the last mile of the Wales Coast Path. This week saw the publication of two books I’ve been working on for what seems almost as long, Wales in 100 […]

Continue Reading »

The Mundaneum

July 22, 2018 0 Comments
The Mundaneum

Until last week I’d never heard of the Mundaneum.  But it’s such an exceptional institution that it deserves to be much better known. To visit the Mundaneum as it is today you need to go the Wallonian city of Mons and search out the Rue de Nimy.  There, in an adapted department store, you’ll find […]

Continue Reading »

Popeth yn Gymraeg, yn llythrennol

February 2, 2018 0 Comments
Popeth yn Gymraeg, yn llythrennol

Beth sydd ei angen er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050?  Llawer o bethau, heb os, ond un ohonynt yw cynnydd mawr iawn yn y maint o’r deunydd yn Gymraeg sydd ar gael i bobl – pethau i’w darllen, i’w gweld, i’w glywed. Ystyr ‘ar gael’, y dyddiau hyn wrth gwrs, […]

Continue Reading »