history

Sebon glan, sebon budr

October 11, 2019 0 Comments
Sebon glan, sebon budr

Daeth newyddion da o Lyfrgell Genedlaethol Cymru‘r wythnos yma: bod y Llyfrgell wedi prynu un o’r ddau fersiwn gwreiddiol o’r llun dyfrlliw enwog Salem gan Sydney Curnow Vosper, cyn arwerthiant yng Nghaerdydd.  Mae’n hollol briodol bod llun a ddisgrifir yn aml fel ‘eicon’ o gelf Gymreig yn cael cartref parhaol mewn sefydliad diwylliannol cenedlaethol.  Fel […]

Continue Reading »

After Offa: Mercian Hymns

September 20, 2019 0 Comments
After Offa: Mercian Hymns

We weren’t just following his Dyke on foot.  We were also tracking its maker, Offa, king of the Mercians. Or so it was said.  We’ve no contemporary evidence that Offa was the one responsible.  The first person to make the claim was Asser, a Welsh monk from St Davids (his original name may have been […]

Continue Reading »

Hanesion coll

September 7, 2019 0 Comments
Hanesion coll

Yn ôl adroddiad yn Golwg yr wythnos ddiwethaf, mae ymchwilydd yn honni fod haneswyr wedi llwyr anghofio am un o ddiwydiannau mawr Cymru, mwyngloddio am blwm ac arian yn y Canolbarth.  Ac mae’n ymddangos bod Ioan Lord hefyd yn cyhuddo prifysgolion yng Nghymru o beidio â rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio hanes diwydiannol y wlad […]

Continue Reading »

Poets and rebels at Llyn Llech Owain

August 30, 2019 0 Comments
Poets and rebels at Llyn Llech Owain

At the ‘six ways’ junction in Gorslas, at the head of the Gwendraeth Fawr, I’ve driven past the sign to Llyn Llech Owain hundreds of times without ever taking up its invitation – to follow the minor road up the hill, past the church and chapel, to the lake and the country park that surrounds […]

Continue Reading »

The memory of Sir Thomas Picton

August 23, 2019 0 Comments
The memory of Sir Thomas Picton

One of the many noxious elements making up the miasma of Brexiter thinking is exceptionalism.  The idea that Britain is naturally superior to other countries, and that it is strong enough to stand alone against every foe, has deep roots – much deeper than the Battle of Britain, so often trundled out by politicians.  If […]

Continue Reading »

Offa a’r Cymry

May 12, 2019 1 Comment
Offa a’r Cymry

Offa, brenin Mercia, a fu farw yn y flwyddyn 796, yw’r unig frenin Eingl-sacsonaidd y mae ei enw yn rhan o fyd ieithyddol Cymru.  A hynny am un rheswm yn unig, oherwydd ei gysylltiad â ‘Chlawdd Offa’.  Gan ein bod ni ar fin taclo’r Clawdd ar droed, neu o leiaf y rhan ddeheuol ohono, meddyliais […]

Continue Reading »

Abaty Cymer, abaty dirgel

March 24, 2019 0 Comments
Abaty Cymer, abaty dirgel

Faint o weithiau dych chi’n gyrru’n gyflym ar hyd yr A470 o Lanelltud tua Dolgellau, gan anwybyddu’r lôn fach i’r chwith, yn syth ar ôl croesi afon Mawddach, sy’n arwain at Abaty Cymer?   Y dydd o’r blaen ymwelais â’r Abaty am y tro cyntaf.  O’r maes parcio, tro bach yw e lawr i’r afon, a’r […]

Continue Reading »

Edward Thomas in Swansea

February 24, 2019 0 Comments
Edward Thomas in Swansea

Killed by a shell, a year short of his fortieth birthday, on 9 April 1917, at the start of the Battle of Arras, after seventeen years as a prose writer and a mere two years as one of the twentieth century’s finest poets.  The bare facts of Edward Thomas’s life conceal a complex character and […]

Continue Reading »

The Sicilian Expedition: a second Brexit footnote

February 3, 2019 0 Comments
The Sicilian Expedition: a second Brexit footnote

After the 2016 Brexit referendum I suggested that the historian Thucydides, in the fifth century BC, can help us to understand how democracies have the capacity to change their decisions on major policies – and both the capacity and the duty to do so when those decisions are clearly, in retrospect, unwise or disastrous.  A […]

Continue Reading »

Dilyn Iolo

January 13, 2019 0 Comments
Dilyn Iolo

Bore mwyn, di-haul o Ionawr, a dyma bedwar ohonon ni’n cychwyn ar Daith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg.  Taith gylchol o ryw bedair milltir a hanner yw hon, un o gyfres o deithiau cerdded wedi’u dyfeisio gan Gyngor Bro Morgannwg, gyda help Valeways, Ramblers Bro Morgannwg a’r Undeb Ewropeaidd (cofio hwnnw?). Taith berffaith ar gyfer canol […]

Continue Reading »