Tag: coronavirus

Covid-19: pam mae Prydain mor drychinebus?

May 8, 2020 0 Comments
Covid-19: pam mae Prydain mor drychinebus?

Erbyn hyn mae’n amlwg fod Prydain yn dioddef o’r pla yn waeth nag unrhyw wlad yn Ewrop.  Amlwg hefyd mai esgeulustod llywodraeth y DU yw un o’r prif resymau.  Ei methiant i ymateb i’r firws yn brydlon.  Ei methiant i ddarparu offer ar gyfer unedau triniaeth ddwys, a dillad i warchod pawb oedd mewn cyswllt […]

Continue Reading »

Circles of light

April 18, 2020 0 Comments
Circles of light

A virus, the Oxford English Dictionary tells us, is ‘an infectious, often pathogenic agent or biological entity … able to function only within the living cells of a host animal, plant, or microorganism’.  It’s a dark and invisible thing, that threatens suffering and destruction.  William Blake knew about the terrors it would bring: O Rose […]

Continue Reading »

Ar ôl Covid-19: beth?

April 3, 2020 0 Comments
Ar ôl Covid-19: beth?

Dyw’r firws ddim eto wedi cyrraedd ei anterth.  Ond eisoes mae llawer o sylwebwyr yn edrych ymlaen at y cyfnod ôl-Govid-19 ac yn gofyn y cwestiwn, a fydd pethau’n hollol newydd, yn ein bywyd cyhoeddus, ar ôl i’r afiechyd gilio, neu, a fydd popeth yn dychwelyd i’r patrymau a fu?  Mae’n gwestiwn da. Y man […]

Continue Reading »

Thucydides on the plague in Athens

March 13, 2020 0 Comments
Thucydides on the plague in Athens

In the bath the other morning I happened to catch an interview with the novelist Kamila Shamsie.  She was asked what books she’d want to have with her if the coronavirus forced her to self-isolate for a lengthy period.  She had some interesting choices.  And she recommended that, instead of raiding supermarkets for toilet rolls […]

Continue Reading »