fictions

Rhwng dau fae

March 17, 2022 3 Comments
Rhwng dau fae

1 Concrit Llwybr newydd sbon, ei wynebau goncrit yn sgleinio wedi’r glaw.  Aeth y peiriannau mawr a’u dannedd rhwygol wythnos yn ôl.  Clwyf yn ymagor ar yr allt.  Cerrig drylliedig a thalpiau mawr o fwd ar chwâl, yn ddi-hid, ar y naill ochr a’r llall.  Faint o amser cyn bydd glesni’n dechrau ail-feddiannu’r llethr?  Sbel […]

Continue Reading »

The Obituarist

May 29, 2013 0 Comments
The Obituarist

For a living Jones wrote people up when they died. This was not strictly true. Some people he picked up before they corpsed, and did a dry run on them. Facts, dates and, if he felt interested enough, a sharp phrase or quotation he half-remembered from a colour supplement twenty years ago. This helped, because […]

Continue Reading »