Tag: CILIP Cymru libraries Wales Welsh Librarian of the Year

Llyfrgellwyr: dal yma

April 29, 2013 0 Comments
Llyfrgellwyr: dal yma

Dyw hi ddim yn hawdd ar hyn o bryd i bobl sy’n gweithio yn y rhannau hynny o’r sector cyhoeddus sy ddim yn ‘wasanaethau hanfodol’.  Er bod dyletswydd statudol ar awdurdodau cyhoeddus i ddarparu gwasanaeth llyfrgell ‘cynhwysfawr ac effeithlon’ i’w cyhoedd, dros y blynyddoedd mae’r gwasanaeth hwnnw wedi edwino – a hynny er gwaetha’r ffaith […]

Continue Reading »