Tag: Edward Llwyd

Y llyn a ddiflannodd

February 23, 2024 0 Comments
Y llyn a ddiflannodd

Rydyn ni’n hen gyfarwydd yng Nghymru â’r arfer o greu llynnoedd newydd.  Cronfeydd dŵr yw’r rhan fwyaf ohonyn nhw, wrth gwrs.  Mae eu henwau – Efyrnwy, Clywedog, Elan, Claerwen, Brianne, Tryweryn – yn niferus, ac yn atseinio’n alarus trwy’r degawdau, ynghyd â geiriau cysylltiedig: boddi cymoedd, symud cymunedau, codi argaeau concrit.  Ond mae hanes arall […]

Continue Reading »

Early archaeology in Wales: the ‘Precambrian’ era

August 11, 2023 0 Comments
Early archaeology in Wales: the ‘Precambrian’ era

The Cambrian Archaeological Association, established in 1847, was the first society devoted to the study of archaeology of Wales. This piece aims to tell the story of archaeology before that date. Archaeology, in the sense of the systematic study of the material remains of prehistoric and early historic times, can hardly be said to have […]

Continue Reading »