Tag: public services

Hwyl fawr i’r byd cyhoeddus?

November 22, 2015 0 Comments
Hwyl fawr i’r byd cyhoeddus?

Ar ddydd Mercher nesaf bydd y Canghellor George Osborne yn cyhoeddi’r canlyniadau o’i adolygiad o wariant cyhoeddus. Mae’n argoeli bod yn achlysur tyngedfennol. Fel dywed William Keegan, y newyddiadurwr economaidd, yn gyson, daeth y Ceidwadwyr i rym, yn 2010 ac eto yn 2015, ar sail dau Gelwydd Mawr: taw’r llywodraeth Lafur, yn hytrach na’r bancwyr a’i […]

Continue Reading »

Is it true that public services can’t cooperate?

January 22, 2014 2 Comments
Is it true that public services can’t cooperate?

Richard Sennett’s Together: the rituals, pleasures and politics of cooperation (2012) is one of those books that’s so full of acute observations, surprising examples and novel connections that it stays long in the memory and sparks all kinds of thoughts, months after an initial reading. Sennett is a distinguished US ethnographer, but part of the […]

Continue Reading »