Tag: Rhos-on-Sea

Llygad crwtyn, llygad dyn: David Jones yn Rhos

May 14, 2017 0 Comments
Llygad crwtyn, llygad dyn: David Jones yn Rhos

Dair wythnos yn ôl cerddais i heibio i gapel bychan S. Trillo yn Llandrillo-yn-Rhos, heb sylweddoli mai’r llecyn hwn oedd y cyflwyniad cyntaf i Gymru i’r bardd a’r artist David Jones. Daw’r wybodaeth hon mewn llyfr mawr newydd gan Thomas Dilworth sy’n dilyn bywyd a gwaith David Jones.  Cymro oedd ei dad, Jim Jones, argraffydd […]

Continue Reading »

Wales Coast Path, day 91: Llandudno to Pensarn

May 2, 2017 0 Comments
Wales Coast Path, day 91: Llandudno to Pensarn

I’ve always had a soft spot for Llandudno, despite its pretensions and its appeal to royalty, domestic and foreign.  It has many attractions: the languid curve of its bay bookended by the two Ormes, its numerous coffee shops, its graceful shopping arcades, its pride in whitewashed tidiness, the splendour of the Mostyn Art Gallery, the […]

Continue Reading »