Tag: running

Sport is not the answer

December 19, 2015 0 Comments
Sport is not the answer

According to the NHS Britain is the most obese nation in western Europe. A quarter of adults are obese. Levels of obesity have risen threefold on thirty years, and if trends continue half the population will be obese by 2050. Diabetes, heart disease and cancer are just a few of the diseases that can follow […]

Continue Reading »

Rhedwr Sul

June 14, 2013 0 Comments
Rhedwr Sul

Bob bore Sul, rhwng saith ac wyth o’r gloch, bydda i’n codi o’r gwely, gwisgo (siorts, crys-T, hen sgidiau), gadael y tŷ, a rhedeg. Yn 1964 dechreuais i redeg  yn wythnosol, cyn gadael yr ysgol gynradd yn ein pentref ni, Hoylandswaine, yn yr hen ‘West Riding’.  Erbyn hyn, hanner canrif yn ddiweddarach, mae’n rhy hwyr […]

Continue Reading »