Tag: Across the Straits

‘Very infuriating, never quite right’: Kyffin Williams yr awdur

May 25, 2019 0 Comments
‘Very infuriating, never quite right’: Kyffin Williams yr awdur

Diolch o galon i Ymddiriedolaeth Kyffin Williams am y gwahoddiad i draddodi Darlith Flynyddol Kyffin Williams eleni.  Rydw i’n ymwybodol o’r darlithoedd rhagorol gan gyfres hir o siaradwyr eraill ar Kyffin.  Maen nhw wedi treulio blynyddoedd yn ymchwilio ac yn meddwl am gelf a bywyd Kyffin.  Ni allaf honni fy mod yn un o hoelion […]

Continue Reading »

Kyffin Williams the writer

February 5, 2016 17 Comments
Kyffin Williams the writer

The text of the 8th Kyffin Williams Annual Lecture, given at Highgate School, London on 1 February 2016. First, I’d like to thank David Smith and Highgate School for inviting me to give this year’s Kyffin Williams Lecture.  It’s very fitting that Highgate remembers Kyffin so loyally, because he was always grateful to the school […]

Continue Reading »