Tag: cefnddant

Doethineb a dannedd

April 16, 2021 0 Comments
Doethineb a dannedd

Yr wythnos ddiwethaf collais i ddant.  Ffordd anghywir, wrth gwrs, o ddisgrifio’r hyn ddigwyddodd  –  fel petaswn i wedi anghofio mynd ag e gyda fi wrth adael trên neu fws.  Mewn gwirioedd, tynnodd y deintydd y dant allan o’m genau yn eithaf treisiol, trwy ddefnyddio dull sydd heb newid rhyw lawer yn ei hanfod, mae’n […]

Continue Reading »