Tag: coronavirws

Happy birthday Michael Rosen

May 7, 2021 0 Comments
Happy birthday Michael Rosen

When I consider how the government of our country – I mean the one with the satirical name ‘United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’ –  has fallen under the control of a set of unscrupulous and heartless gangsters, who lack any kind of moral standard or basic competence, and when I consider that […]

Continue Reading »

Nôl i normalrwydd?

November 14, 2020 0 Comments
Nôl i normalrwydd?

Pob heol yn wag ac yn ddistaw.    Ceir yn segur y tu allan i dai eu perchnogion.  Y  rheini yn celu y tu mewn i’w cartrefi.  Ychydig iawn o bobl i’w gweld yn yr awyr agored.  Gallech chi blannu eich traed, pe baech yn dymuno, ar hyd y llinell wen yng nghanol y ffordd, a […]

Continue Reading »