Tag: Cwmrhwyddfor

Y llyn a ddiflannodd

February 23, 2024 0 Comments
Y llyn a ddiflannodd

Rydyn ni’n hen gyfarwydd yng Nghymru â’r arfer o greu llynnoedd newydd.  Cronfeydd dŵr yw’r rhan fwyaf ohonyn nhw, wrth gwrs.  Mae eu henwau – Efyrnwy, Clywedog, Elan, Claerwen, Brianne, Tryweryn – yn niferus, ac yn atseinio’n alarus trwy’r degawdau, ynghyd â geiriau cysylltiedig: boddi cymoedd, symud cymunedau, codi argaeau concrit.  Ond mae hanes arall […]

Continue Reading »

Wandering in Meirionnydd

September 16, 2023 1 Comment
Wandering in Meirionnydd

In 1939, just before the outbreak of war, a woman called Hope Hewett published a book about her journeys alone on foot around Merioneth.  She has a genial and charming authorial voice, recounting her travels in the company of Jack, her faithful terrier, as they criss-cross their way across the county.  Today Hope and her […]

Continue Reading »