Tag: diymadwerthwch

Ar ddiymadferthwch

November 18, 2022 1 Comment
Ar ddiymadferthwch

Dros y misoedd diwethaf mae rhyw ofid amhendant wedi ymdreiddio i’m meddwl.  Nid gofid personol, ond rhywbeth mwy cyffredinol, fel rhyw niwl trwchus sy wedi setlo fel melltith ar y wlad a’r byd, ac sy’n peidio â chael ei symud gan y gwyntoedd di-baid.  Mater anodd oedd hoelio’r gofid hwn mewn geiriau – nes imi sylweddoli […]

Continue Reading »