Tag: Edward Lhuyd

Y llyn a ddiflannodd

February 23, 2024 0 Comments
Y llyn a ddiflannodd

Rydyn ni’n hen gyfarwydd yng Nghymru â’r arfer o greu llynnoedd newydd.  Cronfeydd dŵr yw’r rhan fwyaf ohonyn nhw, wrth gwrs.  Mae eu henwau – Efyrnwy, Clywedog, Elan, Claerwen, Brianne, Tryweryn – yn niferus, ac yn atseinio’n alarus trwy’r degawdau, ynghyd â geiriau cysylltiedig: boddi cymoedd, symud cymunedau, codi argaeau concrit.  Ond mae hanes arall […]

Continue Reading »

Early archaeology in Wales: the ‘Precambrian’ era

August 11, 2023 0 Comments
Early archaeology in Wales: the ‘Precambrian’ era

The Cambrian Archaeological Association, established in 1847, was the first society devoted to the study of archaeology of Wales. This piece aims to tell the story of archaeology before that date. Archaeology, in the sense of the systematic study of the material remains of prehistoric and early historic times, can hardly be said to have […]

Continue Reading »

Some nineteenth century Cardiff archaeologists

January 13, 2023 0 Comments
Some nineteenth century Cardiff archaeologists

Nineteenth century Glamorgan saw the birth and rapid growth of an industrial working class. But also significant was the rise to prominence, and eventually to power, of an enlarged middle class.  Cardiff, though it failed at first to diversify industrially much beyond coal-exporting, found a role as the chief commercial and administrative centre of south-east […]

Continue Reading »

Anorffenedig

September 5, 2020 0 Comments
Anorffenedig

Bu farw Edward Lhuyd, un o’r ysgolheigion Cymreig mwyaf, yn ei ystafell yn Amgueddfa’r Ashmolean, Rhydychen ar 30 Mehefin 1709, yn 49 mlwydd oed. Pedair ar ddeg o flynyddoedd cyn hynny, yn 1695, argraffodd e gynllun uchelgeisiol iawn i baratoi a chyhoeddi llyfr mawr, amlgyfrolog, amlddisgyblaethol.  Teitl y cynllun oedd A design of a British […]

Continue Reading »