Tag: Emyr Lewis

North from Cwmgïedd

July 13, 2019 0 Comments
North from Cwmgïedd

Some of the solo days out I remember best are the result of fleeing from some ‘unmissable’ public event.  The marriage of Charles Windsor and Diana Spencer on 29 July 1981 was the excuse for a blissful day-long bike ride, from Hereford to Cardiff via the Wye valley, when the lanes were emptied of cars […]

Continue Reading »

Iaith a Brecsit

March 24, 2018 0 Comments
Iaith a Brecsit

Er Mehefin 2016 mae llawer o bobl yn cynnig llawer o resymau er mwyn ceisio esbonio pam dewisodd mwyafrif o bleidleiswyr Prydeinig i adael yr Undeb Ewropeaidd.  Rhesymau economaidd – yr awydd i gadw swyddi a chodi cyflogau, i sicrhau masnachu rhwyddach gyda gweddill y byd, i wario rhagor ar y gwasanaeth iechyd.  Rhesymau gwleidyddol […]

Continue Reading »

Wales and Brexit, by Emyr Lewis

March 17, 2018 1 Comment
Wales and Brexit, by Emyr Lewis

In this guest blog the lawyer and poet Emyr Lewis considers some of the complex questions, constitutional and legal, economic and cultural, that arise for Wales from the UK’s decision to leave the European Union.  The text was originally given on 8 March 2018 in Swansea University as the Royal Institution of South Wales’s St […]

Continue Reading »