Tag: ideoleg

Covid-19: pam mae Prydain mor drychinebus?

May 8, 2020 0 Comments
Covid-19: pam mae Prydain mor drychinebus?

Erbyn hyn mae’n amlwg fod Prydain yn dioddef o’r pla yn waeth nag unrhyw wlad yn Ewrop.  Amlwg hefyd mai esgeulustod llywodraeth y DU yw un o’r prif resymau.  Ei methiant i ymateb i’r firws yn brydlon.  Ei methiant i ddarparu offer ar gyfer unedau triniaeth ddwys, a dillad i warchod pawb oedd mewn cyswllt […]

Continue Reading »