Tag: Llanelltyd

Cynwrig’s stone foot

October 22, 2022 0 Comments
Cynwrig’s stone foot

This week I finally managed to get to St Illtud’s Church in Llanelltyd, near Dolgellau, and see for myself the stone, just over three feet tall and chained up like a dog, that sits on a low plinth at the west end of the nave.  In the dim light it’s very difficult to make out […]

Continue Reading »

Abaty Cymer, abaty dirgel

March 24, 2019 0 Comments
Abaty Cymer, abaty dirgel

Faint o weithiau dych chi’n gyrru’n gyflym ar hyd yr A470 o Lanelltud tua Dolgellau, gan anwybyddu’r lôn fach i’r chwith, yn syth ar ôl croesi afon Mawddach, sy’n arwain at Abaty Cymer?   Y dydd o’r blaen ymwelais â’r Abaty am y tro cyntaf.  O’r maes parcio, tro bach yw e lawr i’r afon, a’r […]

Continue Reading »