Tag: llyfrgelloedd ysgol

Darllen: a oes argyfwng?

March 7, 2020 0 Comments
Darllen: a oes argyfwng?

Ar 7 Mawrth dathlon ni Ddiwrnod y Llyfr unwaith eto, gyda digwyddiadau mawr mewn ysgolion, siopau llyfrau a  llyfrgelloedd.  Ond ar drothwy’r ŵyl, cyhoeddodd y National Literacy Trust (NLT) adroddiad brawychus sy’n dangos bod darllen er pleser wedi dirywio yn sylweddol unwaith eto yn y DU. Dim ond 25.8% o blant a phobl ifanc (oedran […]

Continue Reading »