Tag: Pwllfanogl

‘Very infuriating, never quite right’: Kyffin Williams yr awdur

May 25, 2019 0 Comments
‘Very infuriating, never quite right’: Kyffin Williams yr awdur

Diolch o galon i Ymddiriedolaeth Kyffin Williams am y gwahoddiad i draddodi Darlith Flynyddol Kyffin Williams eleni.  Rydw i’n ymwybodol o’r darlithoedd rhagorol gan gyfres hir o siaradwyr eraill ar Kyffin.  Maen nhw wedi treulio blynyddoedd yn ymchwilio ac yn meddwl am gelf a bywyd Kyffin.  Ni allaf honni fy mod yn un o hoelion […]

Continue Reading »

Wales Coast Path, day 87: Brynsiencyn to Menai Bridge

September 14, 2017 2 Comments
Wales Coast Path, day 87: Brynsiencyn to Menai Bridge

Rain threatens this afternoon, so C and I start out on our own from Brynsiencyn at 8:30.  It’s a dark morning, and thick layers of cloud cover the mountains across the Strait.  The village looks comprehensively closed.  The pub’s abandoned and the public toilets are locked.  But we do spot that rarity in Anglesey, a […]

Continue Reading »