Tag: Royal Institution of South Wales

Boy in a window

October 15, 2017 2 Comments
Boy in a window

An old, long-abandoned factory in Swansea’s Strand.  It has two storeys, a stone wall at its base and a corrugated roof.  Below, the windows are boarded or blacked out.  Upstairs, where ragged glass hangs in the smashed panes, one window frame’s open.  At its base a round-faced young boy, with dark hair and jug ears, […]

Continue Reading »

Alfred Russel Wallace, Cymru a radicaliaeth

November 14, 2013 2 Comments
Alfred Russel Wallace, Cymru a radicaliaeth

Gan mlynedd ar ôl ei farwolaeth mae’r naturiaethwr o Gymru Alfred Russel Wallace o’r diwedd yn derbyn cydnabyddiaeth yn ein hamser ni am ei orchestion – nid yn unig am fod yn gyd-ddyfeisiwr, gyda Charles Darwin, o’r theori ‘esblygiad trwy ddetholiad naturiol’, ond hefyd am ei waith ar fioddaearyddiaeth a sawl pwnc arall. Dadorchuddiodd David […]

Continue Reading »