Tag: still life painting

Glenys Cour: can mlynedd o liw

January 12, 2024 1 Comment
Glenys Cour: can mlynedd o liw

Ar 6 Ionawr 2024 ymgasglodd cryn nifer o gyfeillion a chyd-artistiaid yn ei thŷ yn y Mwmbwls i ddathlu pen-blwydd Glenys Cour yn 100 mlwydd oed.  Eisteddai Glenys yn ei chadair arferol yn y lolfa, gyda’i golygfa wych dros Fae Abertawe, wrth i gyfeillion ddod ati fesul un, plygu drosodd neu benlinio, a dymuno’n dda […]

Continue Reading »