Tag: ffyrdd

Ar y Ffordd Ddu

May 31, 2024 0 Comments
Ar y Ffordd Ddu

Nôl yn Nolgellau am ddeuddydd o gerdded ar Gader Idris.  Ond mae ’na broblem.  Er bod diwedd mis Mai, ar gyfartaledd, yn un o’r cyfnodau sychaf yn y flwyddyn, dyw hi ddim yn dilyn na fydd hi’n bwrw glaw o gwbl.  Ac eleni, wrth gwrs, yw Blwyddyn y Glaw, a dyma ni yn nesáu at […]

Continue Reading »

Y Lôn Goed a’r beirdd

April 22, 2022 7 Comments
Y Lôn Goed a’r beirdd

Rhodfa lydan â dwy linell o dderw a ffawydd oedd y Lôn Goed, a dim mwy na hynny, i ddechrau. Enw yn unig oedd y Lôn imi tan y ddiweddar, pan ddarllenais gyfrol ddifyr Rhys Mwyn, Real Gwynedd, a darganfod mai lleoliad go iawn yw hi.  Ac yn wir, lleoliad hanesyddol.  Fe’i lluniwyd gan John […]

Continue Reading »

Hanesion coll

September 7, 2019 0 Comments
Hanesion coll

Yn ôl adroddiad yn Golwg yr wythnos ddiwethaf, mae ymchwilydd yn honni fod haneswyr wedi llwyr anghofio am un o ddiwydiannau mawr Cymru, mwyngloddio am blwm ac arian yn y Canolbarth.  Ac mae’n ymddangos bod Ioan Lord hefyd yn cyhuddo prifysgolion yng Nghymru o beidio â rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio hanes diwydiannol y wlad […]

Continue Reading »