Tag: Llywodraeth Cymru

Afon ar ei gwely angau

March 10, 2023 0 Comments
Afon ar ei gwely angau

Y peth mwyaf trist am ein taith gerdded llynedd ar hyd Llwybr Afon Gwy, o Gas-gwent i Bumlumon, oedd Afon Gwy.  Hynny yw, cyflwr amgylcheddol Afon Gwy.  Y gwir blaen – gwir na allai neb ei wadu erbyn heddiw – yw bod yr afon yn prysur farw.  Roedd yr arwyddion yn amlwg, hyd yn oed […]

Continue Reading »

Darllen: a oes argyfwng?

March 7, 2020 0 Comments
Darllen: a oes argyfwng?

Ar 7 Mawrth dathlon ni Ddiwrnod y Llyfr unwaith eto, gyda digwyddiadau mawr mewn ysgolion, siopau llyfrau a  llyfrgelloedd.  Ond ar drothwy’r ŵyl, cyhoeddodd y National Literacy Trust (NLT) adroddiad brawychus sy’n dangos bod darllen er pleser wedi dirywio yn sylweddol unwaith eto yn y DU. Dim ond 25.8% o blant a phobl ifanc (oedran […]

Continue Reading »

Cymru yn cynhesu

October 22, 2018 0 Comments
Cymru yn cynhesu

Ydy, mae’n digwydd Erbyn hyn does dim amheuaeth. Datganodd yr IPCC (UN International Panel on Climate Change) y mis yma fod tymheredd y blaned yn rhwym o godi’n sylweddol. Y brawddegau allweddol yn yr adroddiad yw’r rhain: Amcangyfrir bod gweithgareddau dynol wedi achosi tua 1.0°C o gynhesu byd eang yn uwch na lefelau cyn-ddiwydiannol … […]

Continue Reading »