Tag: newid hinsawdd

Ar ddiymadferthwch

November 18, 2022 1 Comment
Ar ddiymadferthwch

Dros y misoedd diwethaf mae rhyw ofid amhendant wedi ymdreiddio i’m meddwl.  Nid gofid personol, ond rhywbeth mwy cyffredinol, fel rhyw niwl trwchus sy wedi setlo fel melltith ar y wlad a’r byd, ac sy’n peidio â chael ei symud gan y gwyntoedd di-baid.  Mater anodd oedd hoelio’r gofid hwn mewn geiriau – nes imi sylweddoli […]

Continue Reading »

Yn erbyn Sioe Awyr Abertawe

July 5, 2019 0 Comments
Yn erbyn Sioe Awyr Abertawe

Dros y Sul yma daw sŵn byddarol i’r awyr uwchben Bae Abertawe.  Yn ôl trefnwyr y Sioe Awyr, Cyngor Abertawe, ‘bydd perfformiadau erobatig trawiadol ac awyrennau hen a chyfoes unwaith eto’n gwefreiddio cannoedd ar filoedd o ymwelwyr’.  Y disgwyl yw y bydd dros 250,000 o bobl yn bresennol.  Honnir y bydd y Sioe yn dod […]

Continue Reading »

Cymru yn cynhesu

October 22, 2018 0 Comments
Cymru yn cynhesu

Ydy, mae’n digwydd Erbyn hyn does dim amheuaeth. Datganodd yr IPCC (UN International Panel on Climate Change) y mis yma fod tymheredd y blaned yn rhwym o godi’n sylweddol. Y brawddegau allweddol yn yr adroddiad yw’r rhain: Amcangyfrir bod gweithgareddau dynol wedi achosi tua 1.0°C o gynhesu byd eang yn uwch na lefelau cyn-ddiwydiannol … […]

Continue Reading »