Tag: nofelau Cymraeg

Trais yn y pentra

May 20, 2022 0 Comments
Trais yn y pentra

Yn gynnar yn Afal drwg Adda, hunangofiant Caradog Prichard, daw brawddeg sy’n codi ael y darllenydd: Hyd yma [canfod ei fam yn mynd yn ffwndrus] yr oeddwn yn eofn a hunan hyderus, yn ymladdwr ffyrnig ac wedi ennill enw fel tipyn o fwli yn yr ysgol ac ymhlith hogiau’r ardal. Yn ôl pob sôn, cymeriad […]

Continue Reading »

Gwirionedd

December 15, 2019 0 Comments
Gwirionedd

Ffordd ddigon cyffredin o ganmol llyfr yw dweud pethau fel ‘allwn i ddim ei roi i lawr tan y diwedd’, neu ‘darllenais i’r nofel hon mewn prynhawn, roedd hi mor afaelgar’.  Nid felly y darllenais i Gwirionedd, nofel gyntaf Elinor Wyn Reynolds.  Ar ôl cwpwl o dudalennau doedd dim dewis ‘da fi ond rhoi’r llyfr […]

Continue Reading »

‘Llyfr Glas Nebo’: dystopia/wtopia

December 9, 2018 1 Comment
‘Llyfr Glas Nebo’: dystopia/wtopia

Pan ofynnodd Cymru Fyw i nifer o lenorion yn ddiweddar am enwebu’r llyfrau y bydden nhw’n eu dethol i’r hosan ’Dolig, un llyfr safodd allan: Llyfr Glas Nebo, nofel fer gan Manon Steffan Ros a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Bu 2018 yn flwyddyn aur i’r nofel Gymraeg, debyg iawn. Ar […]

Continue Reading »